Logo

Login

Log in automatically next time

or

Forgotten the password?  ·  Create account
D70178e55ea20ebf5f16cf51bad760b03e6c3dc721c260147ed3927096fe38cf
  • Pages

  • No pages

Ftrimose Link Blog

Susan Johnson, 49year , Palau

Ftrimose's Blog

AddthisShare   FeedRSS feed

Faktury program

2019-01-05 00:24   Pepps 0 Likes   Speech_bubble 0 Comments   Images 0 Images Small_addthisShare

Faktury program Faktura VAT 2019 to aplikacja do tworzenia faktur. Zapewnia te? sporz?dzanie pozosta?ych typów dokumentów sprzeda?owych, jak faktury walutowe i paragony, spi?te z towarami oraz us?ugami. Wyposa?ony jest w zbiór ró?nych raportów. Prócz tego posiada opcje u?awiaj?ce nadzorowanie terminowo?ci realizowania zap?at, kontrolowanie stanu gotówki w kasie i drukowanie przelewów bankowych. Jest to rozwi?zanie dla ka?dej firmy, bez wzgl?du na to, jaki jest kierunek jej aktywno?ci gospodarczej.