Logo

Login

Log in automatically next time

or

Forgotten the password?  ·  Create account
No_image
  • Pages

  • No pages

akezil Link Blog

49year

akezil

Monitoring HD-CVI

AddthisShare   FeedRSS feed  


Rozpocznijmy od tych pionierskich, a wi?c kamer Internetowych. Otó? ich cech? rozpoznawcz? jest to, ?e z rejestratorem scalaj? si? one przy wykorzystaniu po??czenia LAN/WAN. oprócz tego nie da si? przej?? biernie wzgl?dem tego, i? dost?p do nich b?dziemy mie? z dowolnego miejsca na planecie. Odmiennie wypadaj? tu za to kamerki klasyczne. Takie z rejestratorem po??czone s? wyj?tkowym kablem wspó?osiowym. kamery kompaktowe

 
Written 75 weeks ago