Download our apps!

App_store_129

Android_app_on_play_logo_small
No_image
  • Pages

  • No pages

eteheze Link Blog

48year

eteheze

Systemy Geovision

AddthisShare   FeedRSS feed  

Nazywam si? Patryk. Wspó?czesne uk?ady zabezpiecza? mieszka? i spó?ek to ju? nie jedynie moja pasja, ale od pewnego czasu tak?e sposób na ?ycie. Prowadz? firm?, która frapuje si? doborem i instalacj? owych systemów. Je?eli macie jakie? pytania, Zapraszam do ich zadawania. http://www.ctr.com.pl

 
Written 47 weeks ago